Affärsidé & Vision

 

Affärsidé

Företag som har behov av komponenter eller färdiga produkter baserade på stål, aluminium eller rostfritt erbjuds genom en bred produktionsapparat och med kompetenta medarbetare högsta service från konstruktion till leverans av färdig vara

Vision

Stoeryd AB skall som en högklassig tillverkare av komponenter och färdiga produkter inom verkstadsbranschen, vara ett naturligt val för våra kunder.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750