Konstruktion & projektstyrning samt konsultation bidrar till utvecklingen av dina produkter 

Konstruktion

Har du en idé eller befintlig produkt som du vill utveckla? Hos oss kan du få stöd och utveckling av densamma. Vi har även ett nät av noga utvalda leverantörer som stöd för de krav vi själva och våra kunder ställer. Vi hjälper till hela vägen – från idé, genom hela produktutvecklingen och produktionen till en färdig produkt.

Konsultation

En av våra ledstjärnor är kundservice och som en del av detta bistår vi självklart med konsultation inom de tillverkningsteknologier där våra medarbetare byggt upp specialistkunskaper. När det gäller andra teknologier har vi tillgång till ett stort nätverk av underleverantörer som är behjälpliga med sin kunskap.