Avancerad svetsning

De arbetsmetoder vi använder kan många gånger minska antalet moment i robotsvetsningen. Behovet av efterbearbetning är sällan nödvändig – inte ens när kraven är som högst ställda. Vi bygger våra svetsfixturer själva. Rationellt och med väl utarbetade metoder för lägsta kostnad och effektiv produktion.

Vi är certifierade enligt ISO 3834-2 kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material.

Utmana gärna vår kompetens när det gäller avancerad svetsning.

Robotsvetsning

Stora investeringar i robotsvetsning har gjort att vi automatiserat större delen av svetsningen och får på så sätt en mer kostnadseffektiv produktion. Hastigheten överträffar manuell svetsning samt att processen kvalitetssäkras genom en jämn och repeterad svetssträng.

Vi använder moderna svetsrobotar och lägesställare från ABB där alla axlar är helt koordinerade med roboten under drift och använder samma drivsystem. Mjukvaran till robotsvetsningen kompenserar automatiskt för effekterna av gravitation, tröghet och friktion för att ge snabba rörelser och korrekt följning av det unika svetsprogrammet. Enbart tvillingstationslösningar används där roboten arbetar på ena sidan och operatören laddar och lossar på andra sidan.

I vår största lägesställare kan vi robotsvetsa artiklar som är hela 4 meter långa. Behövs flera moment i svetsningen blir det effektivt eftersom det finns gott om plats för flera svetsfixturer. Vid robotsvetsning i svåråtkomliga lägen eller på ytor i flera plan kan vi använda lägesställare som roterar med tre axlar.

Manuell svetsning

Vi har ett flertal manuella svetsstationer med mycket kompetenta och certifierade svetsare. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens bistår vi gärna våra kunder med vår kunskap inom området. 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster gällande både manuell och svetsning med robot, både för små och stora serier.

Effektiv och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess?
Jag vill veta mer!

Stoeryds automatiserade robotsvetsning minskar antalet moment och kräver sällan efterbearbetning. Jag vill att ni kontaktar mig för att berätta mer.