Med effektiva tillverknings- och logistiklösningar blir vi en del av din helhet

Kunder efterfrågar allt oftare lösningar där vi tar hand om hela försörjningskedjan. Uppdraget kan till och med innebära att vi tar ansvar för en del av eftermarknaden genom lagerhållning, distribution, produktservice och tillgång till reservdelar. Några av de stora fördelarna med att låta oss ta hand om helheten är att du som kund behöver en kontakt i stället för flera och du själv kan fokusera på din kärnverksamhet. Se här hur vi skapar kundnytta genom våra helhetslösningar.

Kontraktstillverkning

Vi bearbetar eller tillverkar delar av produkter på uppdrag av våra kunder. Exempelvis delar i lagertruckar, automatlager, robotar, medicinteknisk utrustning, byggnader, fordon, trädgårdsmaskiner, möbler, statsmiljöer, skyddsburar, industriportar och butiksinredning.

Logistiklösningar

Vi kan lagerföra artiklar och produkter i vårt höglager och sköta våra kunders distribution.

Logistik-1600×550

Vårt logistikflöde bidrar till kostnadsminimering

Med ett väl genomtänkt logistikflöde och samordning av transporter håller vi nere kostnaderna och skapar kundnytta för våra kunder.

  • I de fall vi utför ytbehandling externt går transporter så gott som dagligen vilket gör att vi kan samlasta gods och på så sätt hålla nere transportkostnader.
  • Stora inköpsvolymer av råmaterial ger våra kunder mer konkurrenskraftiga priser.