Om Stoeryd

”Vi ska vara ledare i branschen, alltid erbjuda första-klass-service och på bästa sätt tillhandahålla vår produkt.”

Stoeryd AB är en privatägd kontraktstillverkare som under drygt 50 år tillsammans med våra kunder varit under ständig utveckling. Tillverkningen består av färdiga produkter, delsystem, komponenter och reservdelar mestadels baserat på stål, aluminium och rostfritt stål. Kärnvärdena är rätt kvalitet, kompetens, service och flexibilitet vilket har gett nära och långsiktiga kundrelationer.

Produktionsanläggningen finns i Tranås beläget i norra Småland på gränsen till Östergötland och våra kunder finns utspridda i hela Sverige och även ett antal internationella kunder. Produkter som tillverkas här används av människor i hela världen.

Väl utbyggt verksamhetssystem

Vi har genom åren byggt upp verksamheten utifrån genomarbetade processer som säkerställer hög kvalitet och precision i vår tillverkning samt hög flexibilitet gentemot våra kunder.

Vi strävar hela tiden mot att vara bäst när det gäller kvalité och miljö samt arbetsmiljö. Med hjälp av vårt verksamhetssystem, daglig styrning, väl anpassade IT-system och framför allt våra engagerade medarbetare strävar vi hela tiden mot målet att vara bäst i klassen. 

En verksamhet i ständig utveckling

Under de senaste tio åren har omsättningen mer än dubblerats och investeringarna i verksamheten överstiger 60 miljoner kronor. Satsningar på personalutbildning, IT-system, rörlaserskärning, robotsvetsning, lagerhantering och lackering, samt förvärv av ytterligare en fastighet, har lett till ökad produktionskapacitet, mycket exakta leveranser, konkurrenskraftiga priser och goda förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt.

Vill du som kund vara med och utvecklas med Stoeryd? I så fall är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Kvalité och Miljö    

Kvalitetstänkande har alltid genomsyrat verksamheten i alla led. Detta är och har alltid varit det viktigaste ”verktyget” för att behålla och utöka samarbetet med nuvarande kunder samt knyta nya kontakter.