Tillverkningsteknologier

Vi på Stoeryd menar att det krävs engagemang och kunskap för att valet av tillverkningsteknologi ska bli så optimalt som möjligt. Vi har specialistkompetens inom en mängd olika teknologier och löser därför dina behov på ett kostnadseffektivt sätt.

Laserskärning är en av de tillverkningsteknologier som har många fördelar

Laserskärning

Laserskärning är en teknologi med många fördelar. Precision, den höga kvaliteten på skärningen och snabbhet ger stor flexibilitet. Tack vare fiberlaserteknik och avplockning med robot lämpar sig tekniken vi använder oss av både för små och mycket stora serier. Vi på Stoeryd har har lång erfarenhet och väldokumenterade specialistkunskaper i denna teknik.

Robotsvetsning är en av Stoeryds viktigaste tillverkningsteknologier

Robotsvetsning

De arbetsmetoder vi använder kan många gånger minska antalet moment i robotsvetsningen. Behovet av efterbearbetning är sällan nödvändig – inte ens när kraven är som högst ställda. Vi bygger våra svetsfixturer själva. Rationellt och med väl utarbetade metoder för lägsta kostnad och effektiv produktion.

Stoeryds pulverlackänlggning för modern ytbehandling

Ytbehandling

Vår pulverlackanläggning är en av de modernaste i Sverige. Mycket snabba färgbyten och dokumenterad låg förbrukning av pulver ger lägre kostnader och bra miljöfördelar. En väl kontrollerad styrning av alla delar i processen ger en hög kvalitet och jämnt resultat över hela ytan. En extra robot ger effektivt täckning även på mycket svåråtkomliga ytor.

Stoeryd montering av produkter eller delsystem

Montering

De flesta av de produkter eller delsystem vi monterar har mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav som vi måste leva upp till i varje moment. Vi styrs bland annat av medicintekniska krav, normer i byggindustrin, maskindirektiv, produktcertifieringar och en rad olika ISO- och EN-standarder. Kompetensen inom dessa områden ger garantier gentemot våra kunder om leverans av förstklassig mekanik.

Kantpressningen hos oss gör vi i moderna maskiner

Kantpressning

Kantpressningen hos oss gör vi i moderna maskiner där arbetet programmeras och simuleras innan själva utförandet. På så sätt säkerställer vi processen och får ett effektivt genomförande.

Vi har också automatpressning och excenterpressning i vår verkstad.

Rörbockning hos Stoeryd AB

Rörbockning

Efter att under många år att ha tillverkat bockade rördetaljer har vi byggt upp en stor erfarenhet och kunskap inom området. Tillverkning av bockade rör görs i allt från mindre tunnväggiga precisionsrör till lite grövre hålprofiler i runda, kvadratiska, rektangulära och plattovala snitt. Vi har en mängd olika verktyg för olika dimensioner med olika centrumradier. Även axelmaterial och andra specialprofiler kan bockas i våra rörbockningsmaskiner.

Bland Stoeryds tillverkningsteknologier finns manuell svetsning via ett flertal svetsstationer

Manuell svetsning

Vi har ett flertal manuella svetsstationer med mycket kompetenta och certifierade svetsare. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens bistår vi gärna våra kunder med vår kunskap inom området. Vi är certifierade enligt ISO 3834-2.

 

Stoeryds fleroperations- och automatsvarvningsmaskiner ger kostnadseffektivitet

Fleroperation och automatsvarvning

Vi bearbetar många olika typer av material i våra fleroperations- och automatsvarvningsmaskiner. När den typen av artiklar ingår i våra kunders produkter kortar det ned ledtiderna. Och när det handlar om mindre serier får vi kostnadseffektivitet i dessa maskiner.

Stoeryd erbjuder flera olika tillverkningsteknologier

Fler tillverkningsteknologier och bearbetning

Produktionen hos oss har mycket stor bredd vad gäller kompetens och maskinpark. Vibrationstrumling, slipning, gradning, olika typer av nitning, försänkning, kapning, gängning och flera andra produktionsgrenar finns att tillgå.