Vårt nätverk av underleverantörer ger tydliga kostnadsbesparingar

Variationen av produkter som vi monterar är stor. Med anledning av det har vi byggt upp ett mycket omfattande underleverantörsnätverk både nationellt och internationellt. Internationellt finns våra underleverantörer främst i västra som östra Europa, men vi har också långvariga relationer med underleverantörer i såväl Nordamerika och östra Asien. Detta nätverk nyttjar vi också när vi på uppdrag av våra kunder minimerar antalet leverantörer. Något som förenklar processer och ger tidsbesparingar.

…och minskad miljöbelastning.

Detta leder ofta, som en positiv konsekvens, till minskad miljöbelastning eftersom antalet långväga transporter reduceras något genom samlastningar.

Det gedigna aktiva nätet av underleverantörer ger våra kunder tydliga kostnadsbesparingar eftersom vi med lätthet hittar den mest kostnadseffektiva produktionslösningen.

Det är viktigt att understryka att vi inte agerar som ett traditionellt tradingbolag som normalt köper från den leverantör som är billigast för dagen. Istället ser vi helheten och har ett långsiktigt fokus på totalkostnaderna.