Policy för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Stoeryd AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Stoeryd AB 556332-5231 är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Stoeryd AB behandlar dina personuppgifter:
  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig som kund
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel vid besök på våra kontor
  • när du är leverantör till oss

Kunddatabas

Stoeryd har ett system för att kunna spara adresser och kontaktuppgifter på de personer vi träffar i olika möten. Dessa läggs in i vår kunddatabas med uppgifter som personnamn, personens email, mobilnummer och direktnummer till företaget, företags namn, adress och telefonnummer samt webbplats och tidpunkt och klockslag för när möten genomförts, vilka som deltog och vad som sades i mötet. Personerna godkänner att vi sparar deras kontaktuppgifter i kunddatabasen kan när som helst be att vi tar bort det. Vi behöver kunna lagra information om våra möten och kunder på ett automatiserat och säkert sätt, därav anledningen att vi har en kunddatabas. I övriga situationer registreras de uppgifter som en person själv valt att lämna till Stoeryd AB. Stoeryd AB registrerar inte känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om sådana uppgifter lämnas till oss, till exempel om du söker jobb hos oss, så samtycker du till att vi hanterar dem.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som personer lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för. Kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kommer att användas i verksamheten. När en person söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dessa personuppgifter endast för det ändamål för vilka denne lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Den information du som person lämnar till Stoeryd AB kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför Stoeryd AB som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är Stoeryd AB, personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Stoeryds instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Stoeryds instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara kundernas förfrågan eller annat intresse. Informationen i kunddatabasen sparas så länge inte våra kunder begär att de ska tas ut ur vårt register. I de fall vi använder dessa data för att till exempel skicka inbjudningar via mail, har alla möjlighet att begära att vi tar bort deras uppgifter ur kunddatabas systemet.

Rättelser och registerutdrag

Om en person anser att en uppgift om denne, är felaktig eller missvisande, kan personen vända sig till oss och skriftligen begära ändring. Varje person har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stoeryd AB. Du kan då begära detta skriftligen av oss per e-post  info@stoeryd.se  eller till vår postadress.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker. Stoeryd AB har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som innehåller en sträng av tecken som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen, tillåter cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. På så sätt kan informationen du tidigare angett hämtas, så att du enkelt kan använda anpassade funktioner. Cookies kan lagra användarpreferenser och annan information för att förbättra din upplevelse eller användas för att spåra dig när du navigerar till andra webbplatser.

Vilka typer av cookies används på denna webbplats och hur används de?

Nödvändiga
Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Funktionella
Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra tredjepartsfunktioner.

Prestanda
Prestandacookies används för att förstå och analysera webbplatsens nyckelprestandaindex, vilket hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna.

Analys och mätning
Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla, etc.

Marknadsföring
Annonscookies används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Okategoriserade
Andra okategoriserade cookies är de som analyseras och som ännu inte har klassificerats i en kategori.

Den fullständiga listan över aktiva cookies som på denna webbplats och de syften de utför listas enligt följande:

KakaTypVaraktighetBeskrivning
Nödvändiga
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
Analys & mätning
vuid2 yearsVimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website.

Mer specifik information om några av de cookies som serveras via denna webbplats, om de anges ovan, presenteras nedan.

Google Analytics
När du använder tredjeparts-cookies av Google Analytics kommer uppgifterna att delas med Google, vänligen hitta mer information här och se även Google Analytics sekretesspolicy här för information om hur de behandlar personuppgifter.

YouTube-cookies
Vår webbplats kan bädda in YouTube-videor med YouTubes integritetsförbättrade läge. Det här läget kan ställa in marknadsföringskakor på din dator när du klickar på YouTubes videospelare.

Observera att vi inte har någon kontroll över hur informationen i dessa cookies används och inte heller har vi tillgång till den.

Sociala cookies
Denna webbplats kan integreras med följande sociala plattformar som oberoende kan sätta marknadsföringskakor på din dator:

  • Facebook (se deras integritetspolicy för mer information)
  • Instagram (se deras integritetspolicy för mer information)
  • Twitter (se deras sekretesspolicy för mer information)

Observera att vi inte har någon kontroll över hur informationen i dessa cookies används och inte heller har vi tillgång till den.

Din kontroll över cookies

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Det gör du genom att ange dina preferenser på cookie-bannern som visas när du går in på denna webbplats.

Förutom att utöva dina cookie-preferenser genom cookie-bannern kan du begränsa (blockera eller ta bort) cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du begränsar användningen av cookies kommer du inte att kunna använda alla interaktiva funktioner på denna webbplats. Sättet på vilket du kan begränsa cookies varierar från webbläsare till webbläsare. Du bör därför besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna cookiepolicy, vänligen kontakta info@stoeryd.se

Cookiepolicyn för denna webbplats uppdaterades senast den 22-03-07.