Bockning & PRESSNING

Vi använder robotassisterad kantpressning och automatpressning som ger hög produktivitet i stora serier. Våra moderna maskiner och långa erfarenhet av bockning gör att vi kan hantera komplicerade uppdrag med hög kvalitet och precision. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för olika branscher och behov. 

Pressning

Kantpressningen hos oss gör vi i moderna maskiner där arbetet programmeras och simuleras innan själva utförandet. På så sätt säkerställer vi processen och får ett effektivt genomförande. Vi använder en snabb robotassisterad 80 tons kantpress samt två kantpressar på upp till 320 ton för arbete i tjockare material.

Vi har också automatpressning och excenterpressning i vår verkstad.

Rörbockning

Efter att under många år att ha tillverkat bockade rördetaljer har vi byggt upp en stor erfarenhet och kunskap inom området. Tillverkning av bockade rör görs i allt från mindre tunnväggiga precisionsrör till lite grövre hålprofiler i runda, kvadratiska, rektangulära och plattovala snitt. Vi har en mängd olika verktyg för olika dimensioner med olika centrumradier. Även axelmaterial och andra specialprofiler kan bockas i våra rörbockningsmaskiner.

 

Effektiv och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess?
Jag vill veta mer!

Stoeryds moderna maskinpark för kantpressning tillsammans med lång erfaren av bockning av rör ger en effektiv tillverkning av produkter och komponenter. Jag vill att ni kontaktar mig för att berätta mer.