Montering

De flesta av de produkter eller delsystem vi monterar har mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav som vi måste leva upp till i varje moment. Vi styrs bland annat av medicintekniska krav, normer i byggindustrin, maskindirektiv, produktcertifieringar och en rad olika ISO- och EN-standarder. Kompetensen inom dessa områden ger garantier gentemot våra kunder om leverans av förstklassig mekanik.

I vår montering färdigställer vi en stor del medicinteknisk utrustning. Produkterna har många gånger avancerade tekniska konstruktioner och elektronik. Vi monterar också finmekaniska produkter och mer robusta produkter som används inom industrin och i stadsmiljö. Processerna anpassas för att matcha kundens krav och vi kan skräddarsy lösningar efter de tekniska förutsättningarna och genomföra sluttester. Vi utför även montering och paketering av reservdelar samt tillverkar andra mindre serier och prototyper.

En växande trend är montering av delsystem eller modulmontage där en del av slutprodukten monteras hos oss. Ett exempel på detta är montering och limning av laminerade säkerhetsglas. Vi kan på så sätt minska antalet leverantörer hos våra kunder, säkra funktionen i delsystemet eller ta över en montering vars processer skiljer väsentligt i kundens ordinarie produktion.

Elektronik

Den del av vår verksamhet där till exempel kretskort monteras är ESD-säkrad med områden som uppfyller EPA. Här sätts medicintekniska produkter samman, klara för leverans till marknaden.

Eftermarknad

Vi utför också reparationer för eftermarknad och erbjuder oss att ta hand om återkommande service av våra kunders produkter. Reservdelar kan lagerhållas och distribueras från vårt höglager direkt till slutanvändaren.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster gällande montering och hur vi kan hjälpa till för effektivare produktion eller färdigställande av en helt ny produkt. Med vår hjälp kan kostnadsbesparingar genomföras tack vare betydligt mindre lager och snabbare TTM – time to market.

Montering med högt ställda krav på kvalitet och säkerhet? Jag vill veta mer!

Oavsett vilken industri du arbetar inom kan Stoeryd vara en del av den genom att erbjuda montering av delsystem, slutmontering eller modulmontage. Jag vill att ni kontaktar mig för att berätta mer.