Kontakt

Besöksadress

Stoeryd AB

Stoerydsvägen 3
573 42 Tranås, Sweden

Postadress

Stoeryd AB

Stoerydsvägen 5
573 42 Tranås, Sweden

v

Kontakt

Tel: 0140-38 47 50

E-post allmän: info@stoeryd.se
E-post jobbansökan: jobb@stoeryd.se

Vill du få information vad som händer på Stoeryd?

Kontakter

E-postadress Ex: förnamn.efternamn@stoeryd.se

Christer Salomonson

Christer Salomonson

VD

Susanna Rubensson

Susanna Rubensson

Ekonomichef

Ove Nilsson

Ove Nilsson

Produktionschef

Martin Wagner

Martin Wagner

Kvalitet & Hållbarhetschef

Marcus Holmberg

Marcus Holmberg

Marknad & Försäljningschef

Tore Lindström

Tore Lindström

Inköpschef

Hanna Bergkvist

Hanna Bergkvist

HR-ansvarig

Intern service – underhåll

Mats Karlsson
0140-38 47 59

Logistik – gods

Conny Hult
0140-77 13 85