Ytbehandling

Vår pulverlackanläggning är en av de modernaste i Sverige. Mycket snabba färgbyten och dokumenterad låg förbrukning av pulver ger lägre kostnader och bra miljöfördelar. En väl kontrollerad styrning av alla delar i processen ger en hög kvalitet och jämnt resultat över hela ytan. En extra robot ger effektivt täckning även på mycket svåråtkomliga ytor.

Ytbehandling spelar en viktig roll i våra tillverkningsprocesser. Mycket av det vi tillverkar ytbehandlas med pulverlack och eftersom vi har denna teknik i huset får vi kortare ledtid och kan säkra kvaliteten på färdig artikel och uppfylla specificerade ytkrav.

Vår moderna och fullt automatiserade appliceringsanläggning har hög effektivitet och väldigt kort ställtid för färgbyte. Den pulverlackeringsteknik vi använder är ett miljövänligt, billigt och effektivt sätt att skydda metallprodukter från rost och slitage. Inga lösningsmedel används vid appliceringen och en mycket stor del av pulvret som inte träffar objektet samlas upp och återvinns automatiskt.

Först rengörs metallen grundligt från oxid och restprodukter såsom smuts, olja och spån. I processen får ytan också ett första rostskydd med Oxsilan®. I nästa skede appliceras pulverfärgen och fastnar genom att pulvret utsätts för en elektrisk laddning som gör det statiskt. Efter appliceringen som sker med robotar och väl styrd dosering härdas ytan i vår nya energieffektiva ugn för att sedan i ett sista steg avsynas och packas i skyddande emballage.

Jämfört med våtlack ger pulverlackering mindre spill och finare finish vid hörn och kanter oavsett i vilken riktning föremålet har hängt. Det finns också möjlighet att lägga på ett tjockare lager.

Legolackering

Vi har byggt upp kunskap och erfarenhet under mer än 20 år och kan stoltsera med ett mycket gott renommé för vår ytbehandling. I och med den stora effektivisering vi genomfört har vi nu möjlighet att erbjuda legolackering.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda vad gäller lackering.

Ytbehandling med pulverlack som ger lägre kostnader och bra miljöfördelar? Jag vill veta mer!

Stoeryds fullt automatiserade pulverlackanläggning ger en hög kvalitet och jämnt resultat över hela ytan. Jag vill att ni kontaktar mig för att berätta mer.