Kvalité & Miljö

 

 

ISO 9001:2015 & ISO 3834-2:2005

Kvalitetstänkande har alltid genomsyrat verksamheten i alla led på Stoeryd AB, från starten för mer än 45 år sedan till nutid. Detta är och har alltid varit det viktigaste "verktyget" för att behålla och utöka samarbetet med nuvarande kunder samt för att knyta nya kontakter.
Nöjda kunder är ett ledord i företagspolicyn. Då verksamheten år 2000 ökade kraftigt i omsättning insåg vi att vi behövde säkra upp kvaliteten mot våra kunder även fortsättningsvis.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan februari 2003 och ISO 3834-2 för svetsproduktion sedan september 2015.

Som personal på Stoeryd AB betraktar vi oss alla som kunder åt varandra. Detta sätter kunden i centrum och bidrar till en produkt som är i kvalitet minst enligt kundens önskemål.

Detta innebär också att vi åtar oss att leverera rätt mängd, i rätt tid, på rätt plats.

För att nå dessa mål är det av största vikt att vi individuellt och gemensamt aktivt strävar efter ständiga förbättringar - alla ingår i ett lag där var och en fyller sin funktion.

Kundens tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång.

ISO 14001:2015

Såväl arbetsmiljön som miljön i omvärlden spelar en stor roll i det dagliga arbetet på Stoeryd AB. Vi har under senare år investerat mycket i lokaler och inventarier för arbetsmiljön vilket i sig också bidrar till ökad kvalitet för våra kunder.

För den externa miljön och våra kunders miljökrav använder vi så långt det är möjligt returemballage av trä. Vår pulverlackeringsanläggning är byggd på ett slutet system där vi också återanvänder en stor del av överskottsvärmen för uppvärmning av våra lokaler.

Vi ska hushålla med naturresurser, undvika spill, begränsa och sortera avfall, förhindra utsläpp till luft och vatten samt förebygga förorening.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan februari 2009.

ISO 13485:2016

Ett kvalitetsledningssystem som riktar sig mot medicinteknisk utrustning. Det grundar sig mycket i ISO 9001 men ställer högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750