Grönt förbättringsarbete under Science Week

Under 2022 deltog vi i en utbildning ”Hållbarhet i praktiken” ledd av KTH. I det arbete som följt har vi utnyttjat strukturen från vårt förändringsarbete till att även lyfta hållbarhet i organisationen. Inte bara miljömässigt – där vi nu mäter våra CO2-utsläpp – utan även socialt.

Vårt arbete mot grön hållbarhet har väckt mycket uppmärksamhet, något vi berättat om på olika seminarium och näringslivsevent, nu senast under Science Week i Södertälje i början av februari.

Förbättringsarbetet siktar högt

Arbetet har letts av vår egen förbättringsledare Mahir Mehdic, med ansvar för att väva in hållbarhet i det dagliga förbättringsarbetet med daglig styrning.

Grunden för effektivare arbetsprocesser med hållbar inriktning är nu satt och sedan 2022 har Mahir jobbat aktivt med att fånga upp det gröna i förbättringsarbetet. Under hösten 2022 blev en klimatrapport för 2021 färdig och under våren kommer även en rapport för 2022 tas fram. Då kan vi se vilket avtryck vårt arbete gör på olika hållbarhetsmål.

Christer Salomonsson, VD Stoeryd AB

”Projektets syfte var att involvera alla medarbetare och få dem att känna sig delaktiga”.

– Mahir Mehdic