Ny fastighet öppnar vägen för tillväxt.

2023 förvärvade vi på Stoeryd en ny intilliggande industrifastighet. Under vintern har vi anpassat lokalerna genom att investera i ny ventilation, ny klimatneutral uppvärmning och energisnål belysning.

Genom att vi får tillgång tillfastigheten kan vi erbjuda ytterligare produktionskapacitet både till befintliga och nya kunder. Nu har vi snart flyttat klart och är redo att visa upp våra lokaler. Det planerar vi att göra den 18 april när vi under pompa och ståt inviger de nya lokalerna.

De tillkommande 2 250 kvm har byggts samman med våra med befintliga ytor som inte bara ökar produktionsytan utan också kraftigt förbättrar flödet i produktionen. Den nya fastigheten har vi under vintern också anpassat till moderna förväntningar vad det gäller arbetsmiljö och hållbarhet, bland annat genom att investera i ny ventilation, ny klimatneutral uppvärmning och energisnål belysning.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Marcus Holmberg eller på tel. 0140-38 47 53

By Tube Star 130

Grannfastigheten (den blå i bakgrunden) ligger precis i anslutning till Stoeryds befintliga lokaler och är nu sammanbyggd med vår huvudbyggnad.

Omradeskarta