Svenska Lean-priset

Vi har tagit mycket stora steg i vår verksamhetsutveckling under de tre senaste åren. Det som utmärker starkast är daglig styrning med Lean och vårt utvecklade ledarskap som gör verksamheten mer rustad för tillväxt och framförallt än mer attraktiv som arbetsgivare.

Ett bevis för våra framgångar och snabba utveckling inom dessa områden är det faktum att vi blev finalister i Svenska Lean-priset efter att vår Lean-resa enbart pågått under drygt två år. Starkt bidragande i den resan var organisationen Produktionslyftet.

Vi har gjort kraftiga satsningar i utbildningar för att utvecklas och bli ännu mer konkurrenskraftiga och möta våra kunders och samhällets framtida förväntningar. En stor del i den framgångsrika utvecklingen har Bengt Savén, Professorn i ledarskap & förbättringsarbete, bidragit till.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Marcus Holmberg eller på tel. 0140-38 47 53

Ecovadis-medalg

Svenska Leanpriset lyfter fram förebilder som kan inspirera andra, syftet är att driva på utvecklingen och tillämpningen av lean i Sverige.