Varför välja oss?

 

Vi tar hand om helheten

Stoeryd AB erbjuder totallösningar och är behjälpliga i allt från idé till design, konstruktion, produktutveckling och produktion. Vi kan även ansvara för lagerhållning, distribution och tillgång till reservdelar. Några av de stora fördelarna med att låta oss ta hand om helheten är att du som kund behöver en kontakt i stället för flera och du själv kan fokusera på din kärnverksamhet.

Ett kostnadseffektivt alternativ

Med vår bredd av olika tillverkningsprocedurer är vi idag i hög grad självförsörjande. Detta ger logistik- och flexibilitetsfördelar som kommer kunden till del genom att ledtider och kostnader minskar. Att låta oss ta hand om helheten är ett kostnadseffektivt alternativ.

Kvalitet, flexibilitet och kundservice

Våra ledstjärnor är kvalitet, flexibilitet och kundservice. Detta tillsammans med hög leveransprecision och attraktiva priser tror vi skapar ett stort kundvärde. Vår verksamhet genomsyras av ett kvalitetstänkande, med flexibel produktion för korta ledtider från enstycks- till medelstora serier.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750