Totallösningar

En bra affär för alla parter

Har du en idé eller befintlig produkt som du vill utveckla? Hos oss kan du få stöd och utveckling av densamma. Med över 40 år i branschen har vi både bred kompetens och lång erfarenhet. Vi har även ett nät av noga utvalda leverantörer som stöd för de krav som vi själva och våra kunder ställer. Vi hjälper till hela vägen från idé till produktutveckling och produktion.

Kunder efterfrågar allt oftare lösningar där vi tar hand om hela kedjan, inte minst för systemprodukter. Det kan innebära att vi tar ansvar för lagerhållning, distribution och tillgång till reservdelar. Några av de stora fördelarna med att låta oss ta hand om helheten är att du som kund behöver en kontakt i stället för flera och du själv kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750