Produktionsgrenar

Vi har en bred produktion och arbetar med laserskärning, vattenskärning, svetsning, kantpressning, rörbockning, skärande bearbetning, automatpressning, montering och lackering.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750