Verksamhetspolicy

Stoeryd ska inom sitt verksamhetsområde i verkstadsbranschen erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundens behov och förväntningar. Vår strävan ska alltid vara att leverera detta med 100% rätt kvalitet och branschens högsta leveranssäkerhet.

Stoeryd ska aktivt och med uppmuntran till personalens förslag bedriva ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt vara en säker och jämställd arbetsplats med bra kamratskap. Vi ska välja säkra och effektiva processer som är skonsamma mot miljön, ta hänsyn till betydande miljöaspekter och övriga krav från intressenter samt följa gällande lagstiftningar.

Anställda på Stoeryd ska ha lämplig kompetens. Med stöd av ständiga förbättringar, företagets totala kompetensutveckling och ledningens styrning effektiviseras processer och produktion för en hållbar ekonomisk utveckling.

Stoeryd ska vara ett socialt ansvarstagande företag som respekterar alla indivi­ders rättigheter. Detta säkerställs via vår uppförandekod. Lagar, regler och företagets övriga policys ska alltid efterföljas av personal på Stoeryd.

Anställda på Stoeryd ska ha tillgång företagshälsovård, erbjudas stöd till friskvårdsaktiviteter och ges jämlika möjligheter till utveckling inom respektive verksamhetsområde.

Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners förväntas motsvara våra grundläggande affärsprinciper och värde­ringar som förhindrar farlig arbetsmiljö, diskriminering och utnyttjande av minderåriga samt uppfylla krav om minsta miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, personalens rätt till att organisera sig fackligt och reglerade arbetstider.

 

 

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750