Produktionsgrenar

Vi har i vår egen produktion huvudprocesser som laserskärning, svetsning, kantpressning, rörbockning, skärande bearbetning, automatpressning, montering och lackering. För andra processer, material och komponenter har vi ett globalt nätverk av leverantörer.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750